ఈ అ'ధనం' ఎవరి లబ్ది కోసం…?

  • Telangana

    ఈ అ’ధనం’ ఎవరి లబ్ది కోసం…?

    *ఈ అ’ధనం’ ఎవరి లబ్ది కోసం…?*— ఇలాగైతే ప్రమాదాలు జరగవా..?—  ఇసుక ర్యాంపులో పరిమితికి మించి ఇసుక ఎగుమతులు.— ఈ రాంపుల్లో చట్టంలో రూపొందించిన నిబంధనలు వర్తించవా…?…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected