కర్నాటక ఎన్నికల బరిలో బిచ్చగాడు

  • National

    కర్నాటక ఎన్నికల బరిలో బిచ్చగాడు

    కర్నాటక ఎన్నికల బరిలో బిచ్చగాడు భిక్షాటనతో సేకరించిన చిల్లరతో నామినేషన్‌ సమర్పణ (అనంచిన్ని వెంకటేశ్వరరావు, పరిశోధన పాత్రికేయులు, 9440000009) ‘దేశంలో ఏ ఎన్నికల్లో నిలబడాలి’ అన్నా స్థాయిని…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected