కేసీఆర్… నీమాటలన్నీ కోతలే….

  • Politics

    కేసీఆర్… నీమాటలన్నీ కోతలే….

    కేసీఆర్… నీమాటలన్నీ కోతలే…. వారంలో ఇస్తానన్న పంట నష్టపరిహారం ఇంతవరకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఏ రైతును కదిలించినా కన్నీళ్లే వస్తున్నయ్ 8 ఏళ్లలో పంట నష్టపోయిన ఏ…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected