జర్నలిస్ట్ బందు అమలు చేయాలి

  • Telangana

    జర్నలిస్ట్ బందు అమలు చేయాలి

    వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లా జర్నలిస్ట్ బందు అమలు చేయాలి జర్నలిస్టులకు ఇండ్ల స్థలాలు ఇచ్చి పక్కా గృహాలు నిర్మించాలి. దళిత బందులో దళిత జర్నలిస్టులకు తొలి ప్రాధాన్యత…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected