తెలంగాణలో భారీగా IAS IPS ల బదిలీలు

  • Telangana

    తెలంగాణలో భారీగా IAS IPS ల బదిలీలు

    తెలంగాణలో IAS అధికారుల బదిలీ..ఉత్తర్వులు జారీ! తెలంగాణలో ముగ్గురు IAS అధికారులు బదిలీ అయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. CCLA సెక్రెటరీగా బి.గోపికి…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected