పద్మశ్రీ

  • Telangana

    పద్మశ్రీ’కి ఫించన్ పడలే.!

    ‘పద్మశ్రీ’కి ఫించన్ పడలే.!★ వనజీవి రామయ్యకు ఘోర అవమానం.!★’డబ్బులు ఇప్పించడయ్యా..!’ అంటూ పడిగాపులు★ చెట్లు నాటుతుండగా.. ఇటీవలే రోడ్డు ప్రమాదం★ కాలికి గాయతోనే ప్రదక్షిణలు★ ఖమ్మం కలెక్టరేట్…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected