పొడుభూములు

  • Politics

    పోడు భూముల పట్టాల పంపిణీ

    పోడు భూముల పట్టాల పంపిణీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల నిర్వహణ నేపథ్యంలో రోజువారీ కార్యక్రమాల షెడ్యూల్ ఖరారు, పోడు భూముల పట్టాల పంపిణీ, తదితర…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected