భర్త అత్తమామ వేధిస్తున్నారు

  • Khammam

    భర్త అత్తమామ వేధిస్తున్నారు

    భర్త అత్తమామ ప్రతి రోజు వేధిస్తున్నారంటు MLA మెచ్చా నాగేశ్వరరావు ముందు కంట తడి పెట్టుకున్న మహిళ న్యాయం చేయాలంటూ ఎమ్మెల్యేను వేడుకున్న వివాహిత. -తక్షణమే చర్యలు…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected