వంట మనుషుల చేష్టలు భరించలేక పోతున్నాం

  • Telangana

    వారి చేష్టలు భరించలేక పోతున్నాం

    వారి వికృత చేష్టలు భరించలేకున్నాం ఇద్దరు వంట మనుషులు, స్వీపర్‌ చేష్టలను భరించలేకపోతున్నామంటూ రాష్ట్ర ఎస్టీ కమిషన్‌ సభ్యుడు వడిత్యా శంకర్‌నాయక్‌ ఎదుట గిరిజన గురుకుల పాఠశాల…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected