వయో పరిమితి బిల్లు తిరస్కరణ

  • Telangana

    వయో పరిమితి బిల్లు తిరస్కరణ

    డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగంలోని హెచ్‌వోడీల ఏజ్‌ను 61 ఏళ్ల నుంచి 65 సంవత్సరాలకు పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల అసెంబ్లీలో పాస్ చేసిన బిల్లుకు…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected