సమ్మె చేస్తానంటే అరెస్టులతో భయపెడతారా?

  • Politics

    సమ్మె చేస్తానంటే అరెస్టులతో భయపెడతారా?

    విద్యుత్ ఆర్టిజన్ల సమ్మెకు బీజేపీ మద్దతు -సమ్మె చేస్తానంటే అరెస్టులతో భయపెడతారా? -ఎస్మా ప్రయోగించి ఉద్యోగాల నుండి తొలగిస్తామని బెదిరిస్తారా? -ఆర్టిజన్లను రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి విద్యుత్…

    Read More »
Back to top button

Adblock Detected

We have detected